Tuyển Dụng 2023

1. Chuyên viên thiết kế đồ hoạ Mô tả công việc • Phối hơp với bộ phận Event để lên ý tưởng cho các yêu cầu thiết kế của khách hàng/ chương trình của Công ty sản xuất. • Phác thảo các ý tưởng phù hợp với nội dung và mục đích của từng sự […]